regulamin

 

   1.  Podczas gry korzystać można jedynie ze sprzętu dostarczonego przez organizatora oraz z kul nabytych na polu gry.


   2. W grze mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W grze mogą brać udział również osoby poniżej 18 roku życia posiadające pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych.


   3. Udział w grze mogą brać tylko i wyłącznie osoby ubrane w odzież ochronną


   4. Nie wolno celować, ani strzelać do osób nie biorących udziału w grze. Nie wolno strzelać do zwierząt ani przedmiotów nie będących celem gry.


   5. Nie wolno strzelać do kogoś z bardzo bliskiej odległości (ok. 1 m) w maskę. Minimalna odległości na jaką można oddawać strzały wynosi ok. 3 metry.


   6. Zabroniona jest walka wręcz


   7. Nie wolno przytykać lufy do głowy, pleców itd. przeciwnika


   8. Podczas gry bezwzględnie nie wolno zdejmować maski. Maskę ściągamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych.


   9. Zawsze należy zakładać że marker jest załadowany. Nie wolno zaglądać do lufy, celować do osób lub przedmiotów poza polem gry.


  10. Poza miejscem gry i po jej zakończeniu należy zabezpieczyć lufę markera


  11. Należy stosować się do instrukcji udzielanych przez sędziego


  12. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując zabezpieczenia oczu podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą rękę trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki.


  13. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:

- trafienia kulą, którą rozbijając się pozostawiła ślad na ciele, masce lub markerze zawodnika
- własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, której zawodnik nie może cofnąć
- nieprzestrzegania punktów powyższego regulaminu

  14. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.


  15. Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne.


  16. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.


  17. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zapozna się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisze oświadczenie.


  18. Tylko osoba która podpisała oświadczenie i uiściła opłatę bierze udział w grze.

 

-----------------------------------------

REGULAMIN  "TALONY NA PAINTBALL PAKIET 100"

 

1. Warukiem wykorzystania talonu na polu paintballowym jest ilość graczy nie mniejsza jak 6 w grupie w której znajduje się osoba posiadająca talon.

2. Talony nie są imienne

3. Z talonu mozna skorzystać po wcześniejszym skontaktowaniu się z  właścicielem pola tj. firmą Warscom oraz ustaleniu terminu oraz warunków zabawy paintballowej.

4. Talon PAINTBALL PAKIET 100 może zostać wymieniony na pakiet 100 kulek do gryw paintball na polu paintballowym w Przybyłowie( kombinezon, maska, rekawiczki, marker z butlą co2)

5. Talon nie może być wymieniony na gotówkę na polu paintballowym.

6. Talon jest ważny jedynie z pieczątką firmową Warscom oraz w terminie wyznaczonym przez datę.

Ta witryna używa plików cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.